Hoppa till innehåll

Case: Swedol - Öka besök i butik samt trafik till webb

Swedol-2-edit-1080x687

Utmaningen

Swedol är en del av Alligokoncernen, en svensk handelskoncern som bland annat säljer verktyg, maskiner, arbetskläder och skyddsutrustning via e-handel samt i deras ca 100 fysiska butiker runt om i landet.

Ett av Swedols viktigaste fokusområden är att öka kännedomen hos kunderna och att vara top-of-mind innan dem har beslutat sig för att köpa en produkt eller tjänst, då resan till ett köp är längre och produkterna är mer av sällanköpskaraktär. Trickles och TDWT ́s uppdrag var att öka varumärkeskännedom för Swedol samt driva kvalitativ trafik till swedol.se med ambitionen att få fler att besöka deras fysiska butiker och öka försäljning online. Vi arbetar än idag med detta uppdrag men här syftar vi till perioden jan-mar 2022.

Lösningen

Vi identifierade att struktur var av stor vikt för att få effekt på uppdraget. Vi inledde därför med att producera en distributionsplan. Syftet var att samla all dokumentation och sätta en tydlig strategi som vi kunde jobba med löpande. Med hjälp av en tydlig struktur har det blivit enkelt för alla involverade att följa aktiviteterna och säkerställa en gemensam förväntansbild.

Den primära målgrupper är främst yrkesverksamma och således professionella användare, både i små som stora företag. Merparten av innehållet som används produceras av Swedol själva. Vi analyserar resultatet från de digitala kampanjerna och förser sedan Swedol med insikter och rekommendationer gällande bland annat vilka typer av annonser som fungerar bäst i relation till vad vi försöker uppnå. Eftersom målgruppen är förhållandevis bred och budgeten begränsad, behöver val av kanaler baseras på kostnadseffektivitet i förhållande till utvalda mål. Kanaler behöver komplettera varandra och både öka medvetenheten hos målgruppen i ett tidigt skede av kundresan, men också ta tillvara på deras uppsökande av information vid övervägande av köpbeslut. I Swedols fall blev därför kombinationen av Meta (Facebook och Instagram) och Google Ads (sök- och shoppingannonsering) den bästa mediemixen.

Resultatet

  • Swedols intäkter ökade + 143,11 % jan - april 2022 jämfört med samma period föregående år

  • Antal köp ökade + 163,62 % samma period.

  • Länkklick ökade med + 34 % samtidigt som kostnad per klick har minskat med 30,3%

    indikerar bättre kostnadseffektivitet med en relativt jämn budget.