The Domain Was Taken

Digital Marketing Specialists

Brännkyrkagatan 62

118 23 Stockholm

+46 70 981 32 01

[email protected]

Follow us on LinkedIn

Get in touch

Client: KTH
Services: matomo,

KTH

Utmaningen

Som offentlig verksamhet har KTH ett stort behov av att säkra sin användarintegritet och insåg att Google Analytics inte kunde säkerställa att GDPR följdes då användardata på EU-medborgare lagras hos Google i USA. Då KTH använt sig av Google Analytics under lång tid var det viktigt att byta till ett verktyg som inte bara garanterade att GDPR efterföljdes utan också att deras mätning och rapportering skulle kunna fortsätta med så små justeringar som möjligt.

Lösningen

KTH:s analysuppsättning migrerades till Matomo som är ett privacy-inriktat alternativ till Google Analytics där datan lagrades på KTH:s egna servrar för att säkerställa full kontroll över den. Då Matomo är mycket likt Google Analytics kunde KTH snabbt ställa om till den nya plattformen men för att göra övergången så smidig som möjligt utbildades även KTH:s medarbetare i verktyget under 2 tillfällen.

Resultat

·      En helt GDPR-säker analysimplementation

·      KTH äger sin data och har full kontroll över den

·      Övergång med intakt mätning och minimala förändringar i arbetssätt